Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A csíkszentdomokosi mészárlás

2008.08.18

2007. augusztus 24. péntek 07:41 –ÍRTA: ADMINISTRATOR

1. ALBERT PÉTER, 31 éves, az udvarán eldobott, tank által széttaposott géppuska miatt. Ő maga nem is volt katona.

2. BÁCS ANNA, 39 éves félszeg (félszeg=rokkant-a szerk) asszony. A farakás alatt megtalált géppuskával a nyakában hurcolták végig a falun.

3. BIRÓ LAJOS, 54 éves, aki nagy családja miatt a katonaság alól fel volt mentve. Katonaruhát találtak náluk.

4. GYÖRGY ÁGNES, 84 éves, akinek pincéjében, a krumpli rakás alatt néhány leventepuskát találtak. Ezeket nyakába kötözve, durva bántalmazások közepette kisérték a Dobos-portára.

5. KEDVES FERENC, 29 éves, kevés idővel azelőtt maradt le a visszavonuló csapatoktól, önként adta át puskáját. A domokosiak szerint egy másik személy, Kedves Bojti Ferenc helyett fogták el, aki korábban Háromkút, Rakottyás és Békás körül, a csángók között garázdálkodott.

6. KÓSA JÁNOS, 31 éves, sógora, László Péter helyett adta fel magát, mert annak udvarán megtalálták az általa elrejtett fegyvereket.

7. KURKÓ JÓZSEF, 27 éves, az erdei kaszálón vészelte át a front átvonulását, majd hazatérve, a farakásba rejtette el a puskáját. A voluntárok körülfogták, a megtalált fegyverrel véresre verték, a ház egyik fiókjában megtalált piros-fehér-zöld szalagot megetették vele.

8. SZAKÁCS ANTAL, 52 éves, megpróbálta megakadályozni, hogy kirabolják a házát. Noha semmilyen fegyvert nem találtak nála, ama váddal, hogy megtámadta őket, megkötözték, kegyetlenül megverték, csontjait is összetörve, szekéren vitték el a háztól.

9. SZAKÁCS IMRE, 18 éves, az előbbi fia, menekülés közben fogták el és a lábán levő kincstári bakancs miatt agyba-főbe verték.

10. TIMÁR SÁNDOR. 19 éves, leventekatona volt a Gyimesekben, egy katonai nadrágot adott a nénjének, hogy fesse meg és varrjon belőle ruhát a gyerekeknek.. Azt a nadrágot találták meg, és ki akarták végezni az asszonyt. Ő előjött rejtekhelyéről, és mivel katonai rangja volt, a felismerhetetlenségig összeverték, majd lánccal kötözték össze.

11. ZSÓK LAJOS, 32 éves, felmentett katona volt, nem szolgált a fronton. A kertjében egy használhatatlan gumikereket találtak, ezért kínozták meg, majd a kereket a nyakába akasztva kisérték a többihez.

A Dobos-portára összeterelt embereket ismételten több rendben megverték, majd október 8-án, vasárnap délután hármasával sorba állítva kisérték, azután beterelték őket a temető melletti Gábor-kertbe. Itt Olteanu Gavril önkényesen halálra ítélte valamennyiüket, majd az erőszakkal összeterelt és megfélemlített falu szeme láttára sortűzzel kivégezték őket. A halálra rémültek közül összefogdosott, mintegy 20 emberrel egy sekély gödröt ásattak, amelyben alig fért el a 11 holttest. Mondják hogy a gyengén elhantolt sírból sokáig fel-felbuggyant a vér. Este a gárdisták hatalmas mulatozást szerveztek a lakosságtól elharácsolt ételből, italból. Részegen lövöldöztek, még egymást is megsebesítve. Megrémített asszonyokat, leányokat tereltek össze, hogy velük mulassanak, táncoljanak, az összeszedett piros-fehér-zöld zászlókkal mosogassanak. Másnap, október 9-én a falut valósággal kifosztották: az állatállományt összegyűjtötték, beterelték a Gábor-kertbe, majd a javát elhajtották. A házaktól összegyűjtötték a télire való élelmiszereket, ruhaneműt, lábbelit, majd megrakott szekerekkel Gyergyó fele vették útjukat. A hadseregből lemaradt férfiakat- mintegy 300-at- összeterelték a községháza elé, majd Csíkszereda felé indították, hogy orosz fogságba küldessenek. Ezeket egy Sergiu nevezetű főispán küldte vissza Csíkszeredából.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.